Dritarja e kërkimit

Jemiso 3

“Pí pí xwɨyɨ́á rarɨŋwápɨ naŋɨ́nɨ rɨ́wanɨgɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

1Gɨ́ nɨrɨxɨ́meáyɨ́né, Gorɨxo ámá wigɨ́ wínɨyo uréwapɨyarɨgɨ́áyo yarɨŋɨ́ imɨmɨ́ nɨwirɨ́ná awayinɨ mɨwí enɨ́á eŋagɨ nánɨ segɨ́yɨ́ wí obaxɨ́ ámáyo ouréwapɨyaneyɨnɨro mimónɨpa éɨ́rɨxɨnɨ. 2Nɨnenenɨ píránɨŋɨ́ oyaneyɨnɨrɨ éwáyɨ́ nóreámioarane sɨpínɨ ikárɨnarɨŋwá aí ámá maŋɨ́pá tɨ́nɨ nɨrɨrɨ́ná móreámioapa nerɨ́náyɨ́, Gorɨxoyá sɨŋwɨ́yo dánɨ rɨxa wé rónɨŋɨ́ imónɨŋorɨnɨ. Pí pí ɨ́wɨ́ ɨ́eapá winɨmɨnɨrɨ yarɨŋɨ́pɨ nánɨ enɨ ananɨ ɨ́á yamɨxɨnarɨŋorɨnɨ. 3Nene osɨ́ imanɨ ounɨrɨ nerɨ́ná yarɨŋwápɨ nánɨ dɨŋɨ́ omoaneyɨ. Ainɨxɨ́ onɨmiá bɨ xegɨ́ maŋɨ́yo sɨ́wɨ́ ɨ́kwɨrárarɨŋwápimɨ dánɨ gɨ́mɨnɨ ge ounɨrɨ kɨnɨmɨxáná maŋɨ́nɨ marɨ́áɨ, osɨ́ nonɨ enɨ ámɨnɨ warɨŋɨ́rɨnɨ. 4Ai sɨpɨxɨ́ enɨ xwé imónɨrɨ imɨŋɨ́ eŋɨ́ eánɨŋɨ́ nerɨ́ná nɨxemɨ urɨ yarɨŋagɨ aiwɨ omɨŋɨ́ mearɨŋo “Ámɨnɨ oumɨnɨ.” nɨwimónɨrɨ pará onɨmiápɨ tɨ́nɨ aí ámɨnɨ méáná ámɨnɨ warɨŋɨ́rɨnɨ. 5Negɨ́ maŋɨ́yɨ́ enɨ axɨ́pɨ imónɨnɨ. Wará nɨrímɨnɨ nánɨ onɨmiápáɨ eŋagɨ aí apimɨ dánɨ ámá “Seáyɨ e imónɨŋɨ́ apɨ epaxonɨrɨnɨ.” nɨrɨro mɨxɨ́ meakɨ́nɨnarɨgɨ́árɨnɨ.

Ai rɨ́á bɨ onɨmiápɨ mɨroárɨ́agɨ aiwɨ íkɨ́á xwé bɨ nɨpɨnɨ rɨ́á nowárɨpaxɨ́rɨnɨ. 6Negɨ́ maŋɨ́yɨ́ rɨ́ánɨŋɨ́ wearɨŋɨ́yɨ́rɨnɨ. Sɨpí bɨ onɨmiá marɨ́áɨ, ayá wí epaxɨ́yɨ́rɨnɨ. Negɨ́ warárímɨ wí e eŋagɨ aiwɨ wará nɨrímɨnɨ xwɨrɨ́á neaimɨxarɨŋɨ́yɨ́rɨnɨ. Rɨ́á negɨ́ maŋɨ́yo dánɨ wearɨŋɨ́pɨ —Apɨ pípimɨ dánɨ marɨ́áɨ, sa rɨ́á xwé Seteno wenɨ́árímɨ dánɨ mɨrónɨŋɨ́pɨrɨnɨ. Apɨ amɨpí nene oníná dánɨ néra yarɨŋwápɨ rɨ́mɨmenɨŋwɨ́nɨŋɨ́ neaeánarɨŋɨ́rɨnɨ. 7Ayɨ́ rɨpɨ seararɨŋɨnɨ. Xámɨ naŋwɨ́ xɨxegɨ́nɨ ayɨ́ ayɨ́, sɨ́ranɨ, iŋɨ́ranɨ, agwɨ́áranɨ, iniɨgɨ́yo yarɨŋɨ́yɨ́ranɨ, ámá ɨwɨ́ oimónɨrɨ yapemɨxáná ayɨ́ ɨwɨ́ imónagɨ́rɨnɨ. Agwɨ enɨ nene ɨwɨ́ oimónɨrɨ yapemɨxáná ananɨ ɨwɨ́ imónarɨŋɨ́ eŋagɨ aí 8ámá go naŋwɨ́ sayɨ́ yapemɨxarɨgɨ́ápa xegɨ́ maŋɨ́ enɨ oyapemɨxɨnɨmɨnɨrɨ nerɨ́ná xɨxenɨ e epaxɨ́ imónɨnɨ? “Gɨ́ maŋɨ́ anɨŋɨ́ samɨŋɨ́ nɨwɨ́rɨrɨ nɨra úɨmɨgɨnɨ.” nɨyaiwirɨ aiwɨ wí e epaxɨ́ mimónɨnɨ. Maŋɨ́yɨ́ sɨpí nánɨ nerɨ́ná kikiɨ́á bɨ yarɨŋɨ́manɨ. Sidɨŋɨ́ ámá pɨyɨ́ omɨmɨ́ yarɨŋɨ́pɨ magwɨ́ ínɨnɨ. 9Maŋɨ́pá tɨ́nɨ negɨ́ Ámɨná imónɨŋɨ́ ápo xwéomɨ yayɨ́ wirane ámá xɨ́ónɨŋɨ́ nimónɨrɨ ŋweáɨ́rɨxɨnɨrɨ neaimɨxɨŋene wínɨyo ikayɨ́wɨ́ urɨrane yarɨŋwárɨnɨ. 10Ayɨnánɨ maŋɨ́ axɨ́pámɨ dánɨ yayɨ́ wirane ikayɨ́wɨ́ urɨrane yarɨŋwárɨnɨ. Gɨ́ nɨrɨxɨ́meáyɨ́né, “Nene e neranéná ayɨ́ apánɨrɨnɨ.” rɨseaimónarɨnɨ? 11“Iniɨgɨ́ sɨmɨŋɨ́ sirɨrɨkɨ́ axɨ́yimɨ dánɨ naŋɨ́ wú mearɨ pɨyaŋɨ́ eaarɨŋɨ́ wú mearɨ epaxɨ́rɨnɨ.” rɨseaimónarɨnɨ? 12Gɨ́ nɨrɨxɨ́meáyɨ́né, “Íkɨ́á pikɨ́ wɨnamɨ dánɨ sogwɨ́ oripɨ́ wepaxɨ́rɨnɨ.” rɨseaimónarɨnɨ? “Wainɨ́ uraxɨ́ wɨrímɨ dánɨ íkɨ́á pikɨ́ sogwɨ́ wepaxɨ́rɨnɨ.” rɨseaimónarɨnɨ? “Iniɨgɨ́ sɨmɨŋɨ́ iwamá tɨ́ŋɨ́ meaarɨŋɨ́ wúmɨ dánɨ ámɨ iniɨgɨ́ naŋɨ́ wepaxɨ́rɨnɨ.” rɨseaimónarɨnɨ?

Ámá dɨŋɨ́ émɨ́ saímɨ́ Gorɨxo tɨ́ŋɨ́mɨ dáŋɨ́pɨ moarɨgɨ́áyɨ́ yarɨgɨ́ápɨ nánɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

13“Nionɨ dɨŋɨ́ émɨ́ saímɨ́ morɨ nɨjɨ́á imónɨrɨ eŋáonɨrɨnɨ.” yaiwinarɨgɨ́á gɨyɨ́ gɨyɨ́ nene “Ayɨ́ wigɨ́ yaiwinarɨgɨ́ápɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ iyɨ́ rimónɨŋoɨ?” wiaiwianɨ́wá nánɨ woxɨnɨ woxɨnɨ nemerɨ́ná awayinɨ nimónɨmáná naŋɨ́ ero dɨŋɨ́ émɨ́ saímɨ́ nɨmómáná naŋɨ́ ero yarɨgɨ́ápimɨ dánɨ apɨ nene neaíwapɨyíɨ́rɨxɨnɨ. 14E nerɨ aí segɨ́ xwioxɨ́yo dánɨ wíyo sɨpí dɨŋɨ́ ayá wí rɨ́á tɨ́ŋɨ́ wiaiwiro nionɨnɨ seáyɨ e oimónɨmɨnɨrɨ imɨmɨ́ wiro nerónáyɨ́, dɨŋɨ́ xeŋwɨ́ e nɨmoróná seyɨ́né nepa imónɨgɨ́ápɨ rɨtɨ́ ninɨro mɨxɨ́ mɨmeakɨ́nɨpa éɨ́rɨxɨnɨ. 15Ámá wigɨ́ wínɨyo sɨpí e nɨwikárɨróná “Dɨŋɨ́ émɨ́ saímɨ́ nɨmorane yarɨŋwɨnɨ.” yaiwinarɨgɨ́ápɨ, ayɨ́ aŋɨ́namɨ ŋweaŋoyá dɨŋɨ́yo dánɨ nɨyaiwiro yarɨgɨ́ámanɨ. Dɨŋɨ́ ámá Gorɨxomɨ mɨxɨ́darɨgɨ́áyo dánɨ imónɨrɨ ámá Gorɨxo nánɨ dɨŋɨ́ wí mɨmó wiwanɨŋɨ́yɨ́ nánɨnɨ mónarɨgɨ́áyo dánɨ imónɨrɨ eŋɨ́pɨrɨnɨ. Obɨ́yɨ́yáyo dánɨ enɨ imónɨrɨ eŋɨ́pɨrɨnɨ. 16Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Ámá wigɨ́ wínɨyo sɨpí dɨŋɨ́ wiaiwiro nionɨnɨ seáyɨ e oimónɨmɨnɨrɨ imɨmɨ́ wimɨxɨro yarɨgɨ́áyɨ́ eŋánáyɨ́, ámá píránɨŋɨ́ mɨŋweá uyɨ́niɨ́ nero sɨpí xɨxegɨ́nɨ néra warɨgɨ́á eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. 17E nerɨ aí ámá dɨŋɨ́ émɨ́ saímɨ́ aŋɨ́namɨ dáŋɨ́pɨ nɨmoro yarɨgɨ́ápɨ aga xegɨ́ bɨ imónɨŋagɨ nánɨ ayɨ́ rɨpɨ yarɨgɨ́árɨnɨ. Xámɨ sɨyikwɨ́ mínɨ́ ero wigɨ́ wínɨyɨ́ tɨ́nɨ xepɨxepá mɨrónɨ́ mepí tɨnɨro awayinɨ yapenɨŋɨ́ imónɨro wigɨ́ wínɨyɨ́ xwɨyɨ́á uráná píránɨŋɨ́ arɨ́á nɨwiro dɨŋɨ́ yaikiroro wínɨyo wá bɨ onɨmiápɨ mɨwianɨ́ xwapɨ́ ayá wí nɨwianɨróná íkɨ́á naŋɨ́na sogwɨ́ obaxɨ́ wearɨŋɨ́yɨ́ yapɨ nimónɨro wínɨyo wiiro wínɨyo sɨ́mɨ́ sɨ́mɨ́ e mumé nero naŋɨ́ ero sɨpí ero mepa ero yarɨgɨ́árɨnɨ. 18Ámá wigɨ́ wínɨyɨ́ tɨ́nɨ xepɨxepá mɨrónɨ́ mepí tɨnarɨgɨ́áyɨ́ e yarɨgɨ́ápimɨ dánɨ ámá aiwá omɨŋɨ́ ɨwɨ́á néra warɨgɨ́ápa nerónáyɨ́, wé rónɨŋɨ́ yarɨgɨ́ápɨ aiwá xwé pɨ́rɨpɨ́rɨ́ inarɨŋɨ́pɨ́nɨŋɨ́ imónɨnɨŋoɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index