Dritarja e kërkimit

2 Naiꞌ Petrus 2:11

11Te kaah, In ameupt ein sonaf neno tunan maꞌtaniꞌ nneis naꞌko tunggur aputa-kriut ein naan. Maski on naan amsaꞌ, ameupt ein ka naꞌuab naꞌreꞌuf fa tunggurn ein naan anbi sin Usin In human ma In matan. Ma sin ka nasaeb ein fa sanat neu tunggurn ein naan amsaꞌ.