Dritarja e kërkimit

2 Korinti 4

Yesu Kya Sa Aye Gɛkyena Pobɔrɔ

1Wurubuaarɛ gi su aye gitolon ne o kyu gɛsun gɛdɛ sa aye. Imɔso aye-nyoro gi maŋ yɔɔ aye. 2A ti kine ipeeli ilaa ibono asa mɛ kya wɔra ŋara-dɔ mɔ. Aŋ kya penɛ asa adawo so de mɛꞌ sɔɔ Yesu gyi. Aŋ kya keda Wurubuaarɛ agyɛbi kyɛɛgɛ. Aye berɛ, a kya tɔgɛ gɛsintin ilaa tigi asa de ɔkamaasɛ ɔꞌ nyɛ bii mɔ-gisen dɔ yɛɛ a kya wɔra ilaa ibono i boran sa Wurubuaarɛ. 3Nengyene fɛɛ Yesu ɔkalan konkonsɛ ɔbono a kya nyiile asa faa gi taa wɔra ŋara-dɔ mɔ, gɛnen mɔ, asa abono mɛ kya fuɛ Wurubuaarɛ asɛ gɛkyena mɔ wolɛ ne i ŋara. 4Mɔmɔ berɛ, ilaa nyɛnyɛn pɛwu gɛmu mɔ ne n lɛɛ mɔmɔ-nwɔnsa gɛnen. Gɛkyena gɛdɛ dɔ mɔ, ɔ wɔra fɛɛ gɛsinkpan pɛwu so wura, ne ɔ kya wɔra asa gɛnen. Ɔ yɛgɛ abono mɛŋ kya sɔɔ Yesu gyi mɔ mɛ bingiri fɛɛ agyaatanbo. Ɔ dengɛ ɔmɔ-ansi de mɛ mɛŋꞌ wu Yesu ɔkalan konkonsɛ mɔ fatela mɔ. Ɔŋ kya laarɛ mɛꞌ nyɛ wu Kirisito ɔbono ɔ gyɛ Wurubuaarɛ oyuduu gbaa-gbaa mɔ nyisigyi mɔ.

5Ɔkalan ɔbono a kya tɔgɛ a sa asa mɔ, iŋ gyɛ aye-ilaa ne a kya laarɛ mɛꞌ nu. Yesu Kirisito ilaa ne a kya tɔgɛ yɛɛ mɔ ne n gyɛ Wura. Aye mɔ, kyu lii mɔ Yesu so mɔ, a tɛ daa sa fɛye. 6Dedaa mɔ, Wurubuaarɛ gi tɔgɛ yɛɛ, “Iꞌ ŋmangɛ de iꞌ wu gibiri dɔ” ne i ba gɛnen. Gɛnen Wurubuaarɛ kolon ɔbono kee ne n yɛgɛ i ŋmangɛ ne i kya wu aye-asen dɔ. Imɔso ne a kya nyɛ laa ansi kerɛ Yesu Kirisito de aꞌ bii Wurubuaarɛ nyisigyi kyu naa de mɔ so mɔ.

7Ilaa dɛnsɛ-dɛnsɛ ibono Wurubuaarɛ gi wɔra aye-asen dɔ gɛnen faa, aye adɛ ɔnan ne ɔ wɔra imɔ sa. I dɛ fɛɛ o kyu awuratɔ gbaaꞌ wɔra gɛkeebii nyɛnyɛn dɔ. Wurubuaarɛ gi wɔra imɔ idɛ de iꞌ lɛɛ nyiile yɛɛ ɔlon kamaasɛ gi lii daa mɔ Wurubuaarɛ asɛ. Aye aŋ bo ɔlon ɔko aye-gibaa so. 8Imɔso ilaa i ti taa nyise aye ikpa kpɛi-kpɛi so, iŋ kii i kya yɛgɛ aꞌ paadɛ. I kya ŋminde aye-amu, iŋ kii i kya yɔɔ aye-nyoro. 9Asa mɛ ti taa ka aye-ansi ibono a kya son Yesu mɔ so. Wurubuaarɛ, mɔ, mɛŋ kya lɛɛ ansi yɛgɛ aye. Asa mɛ kya kparɛ aye too fɛɛ asonsɔɔ, aŋ kii a kya wuꞌ. 10Owi kamaasɛ a naa mɔ, Yesu lɛwu mɔ ɔnan kya pɛɛdɛ aye. Gɛnen ne Yesu gɛkyena gɛbono o kyingi ne o kii nyɛ mɔ kee gɛ laa nyɛ lii gɛwi aye-gɛkyena dɔ ne. 11I kya nyiile yɛɛ ibono a kya son Yesu mɔ so mɔ, a tɛ de ansi faa, owi kamaasɛ asa mɛ dɛ aye ma‑a wɔra lɛwu abaa dɔ. Gɛnen ne Yesu gɛkyena pobɔrɔ gɛbono ɔnan o kyingi ne o kii nyɛ mɔ kee gɛ laa nyɛ lii gɛwi aye anyamesɛ nyoro gibi gibono gi kya wuꞌ mɔ dɔ ne. 12Imɔso aye abono a kya tɔgɛ Yesu ɔkalan mɔ, Yesu lɛwu mɔ kya wɔra mɔ-gɛsun aye-gɛkyena dɔ, ne i kya yɛgɛ fɛye, mɔ, fɛ kya nyɛ mɔ-gɛkyena pobɔrɔ mɔ ɔnan.

13Wurubuaarɛ agyɛbi dɔ mɔ, ɔko gi ŋmarasɛ yɛɛ, “Nɛ sɔɔ gyi. Imɔso ne nꞌ kya lɛɛ tɔgɛ.” Aye kee a nyɛ gɛnen gisɔɔgyi gibono ɔnan. Imɔso ne a kya lɛɛ mɔ-ilaa a kya tɔgɛ a sa asa. 14A nyi yɛɛ Wurubuaarɛ ɔbono o kyingi Wura Yesu lii ibuni dɔ mɔ laa kyingi aye kee lii ibuni dɔ fɛɛ Yesu-lɛɛ mɔ ɔnan de oꞌ kyu aye‑rɛ fɛye pɛwu kyu kpe mɔ asɛ Wurubuaarɛ dɔ. 15Fɛye so ne Wurubuaarɛ kya wɔra imɔ idɛ pɛwu faa. Fɛꞌ bii yɛɛ asa abono mɛ kya nyɛ Yesu amɔlɛgɛ kyu naa de mɔ-gitolon so mɔ mɛ kpɛ mɛ kya nyaakyɔ mɛ kya bɔla. I kya ba gɛnen daa de afaala abono mɛ kya kyu sa Wurubuaarɛ mɔ aꞌ nyɛ a kya nyaakyɔ gɛnen kee de iꞌ kyu nyisigyi bara mɔ Wurubuaarɛ.

Ilaa Ibono Fɛŋ Kya Wu De Ansi Mɔ I Laa Dɛ Kpe Gɛkpaa-Gɛkpaa

16Gɛnen ilaa idɛ so mɔ, sɛi mɛŋ kya yɔɔ aye-nyoro. I bo no yɛɛ aye-nyoro gi kpɛ gi kya pɔɔ berɛ. Gɛkɛ kamaasɛ mɔ, mɔ, Wurubuaarɛ kpɛ ɔ kya lɔrɔ aye-asen dɔ de aye-oduduu dɔ de aꞌ kii wɔra apobɔrɔ too. 17Aye-gɛsinkpan so ɔlaawusɛ pi‑i baarɛ maŋ kɛɛla. Ne ɔ kya baala nyisigyi ɔbono ɔ tansi ɔ bo duduu mɔ ɔ kya yela ɔ kya sa aye Wurubuaarɛ dɔ. Gɛnen nyisigyi ɔbono berɛ mɛŋ bo ɔkara ne ɔ don aye ɔlaawusɛ baarɛ gbaa bun. 18A bii gɛnen ilaa idɛ mɔ, i lii fɛɛ ilaa ibono i tiri aye ne n gyɛ ilaa ibono a mɛŋ kya wu de ansi mɔ. Ilaa ibono a kya wu de ansi faa berɛ, iŋ gyɛ aye-ilaa tirisɛ. I lii fɛɛ ilaa ibono fo kya wu de ansi mɔ iŋ kya dɛ kpe. Ilaa ibono fo mɛŋ kya wu de ansi mɔ berɛ i laa dɛ kpe gɛkpaa-gɛkpaa.

Gɛnɔ Pobɔrɔ

© Wycliffe Bible Translators 2001, 2006

More Info | Version Index