Dritarja e kërkimit

تِيمُوثَاوُسْ الأُولَى 6

العَبِيدْ

1الِّي هُومَا عَبِيدْ الكُلْهُمْ يِلْزِمْهُمْ يَعْرْفُوا الِّي الأَسْيَادْ مْتَاعْهُمْ يِسْتْحَقُّوا بَاشْ يِحْتَرْمُوهُمْ، بَاشْ حَتَّى حَدْ مَا يَكْفِرْ بْإِسْمْ اللهْ وْبِالتَّعْلِيمْ مْتَاعْنَا. 2وْإِذَا كَانْ الأَسْيَادْ مْتَاعْهُمْ مُؤْمْنِينْ، مَا يَحْقْرُوهُمْشْ عْلَى خَاطِرْهُمْ إِخْوَة، آمَا يِلْزِمْهُمْ يِخْدْمُوهُمْ أَكْثِرْ عْلَى خَاطِرْ الِّي قَاعْدِينْ يِسْتْفَادُوا مِالخِدْمَة مْتَاعْهُمْ هُومَا مُؤْمْنِينْ وْأَحْبَابْ.

التَّعْلِيمْ البَاطِلْ وِالغْنَى الصْحِيحْ

الشَّيْء هَاذَا عَلّْمُو وْوَصِّي بِيهْ 3وْإِذَا كَانْ وَاحِدْ عَلِّمْ حَاجَة أُخْرَى غِيرْ الحَاجَة هَاذِي وْخَالِفْ الكْلاَمْ الصْحِيحْ، كْلاَمْ رَبّْنَا يَسُوعْ المَسِيحْ، وِالتَّعْلِيمْ الِّي يُصْلُحْ لِلتَّقْوَى، 4رَاهُو رَاجِلْ عْمَاهْ التَّكَبُّرْ وْمُوشْ فَاهِمْ حَتَّى شَيْء، يْمُوتْ عْلَى النِّقَاشْ وِالعْنَادْ الِّي يْجِي مِنُّو الحُسْدْ وِالفُرْقَة وِالسَّبَّانْ وْسُوءْ الظَّنْ 5وِالعَرْكْ بِينْ نَاسْ عْقُولْهُمْ فِسْدِتْ وْضَيّْعُوا الحَقْ وْرَدُّوا التَّقْوَى بَابْ مْتَاعْ رِبْحْ. 6إِي نْعَمْ، التَّقْوَى فِيهَا بَرْشَة رِبْحْ اذَا كَانْ مْعَاهَا القَنَاعَة، 7مَا جِينَاشْ لِلدِّنْيَا هَازِّينْ حَاجَة، وْمَا انَّجّْمُوشْ نُخْرْجُوا مِنْهَا وِمْعَانَا حَاجَة. 8يِكْفِينَا إِنَّا عِنْدْنَا مَا نَاكْلُوا وْمَا نِلْبْسُوا. 9آمَا الِّي يْلَوّْجُوا عْلَى الغْنَى رَاهُمْ يِتْجَرّْبُوا وْيُحْصْلُوا فِي المِنْدَافْ وْفِي بَرْشَة شْهَاوِي عَمْيَة تْضُرْ وِلِّي هِيَ تْخَلِّي النَّاسْ يِدَّمّْرُوا وْيِتْهِلْكُوا مَرَّة وَحْدَة. 10رَاهِي مْحَبِّةْ الفْلُوسْ أَصْلْ الشْرُورْ الكُلْهَا، وْثَمَّة نَاسْ سْتَسْلْمُولْهَا وْبِعْدُوا عْلَى الإِيمَانْ وْسَبَبُوا بَرْشَة وْجَايِعْ لِرْوَاحْهُمْ.

الجِهَادْ البَاهِي

11آمَا إِنْتِ يَا الرَّاجِلْ الِّي يْحِبُّو اللهْ، تْجَنِّبْ الشَّيْء هَاذَا الكُلُّو. وْأَسْعَى وْرَاء البِرْ وِالتَّقْوَى وِالإِيمَانْ وِالمْحَبَّة وِالصَّبْرْ وِالطِّيبَة. 12وْجَاهِدْ فِي الإِيمَانْ جِهَادْ بَاهِي وْإِرْبِحْ الحَيَاةْ الأَبَدِيَّة الِّي اللهْ دْعَاكْ لِيهَا وِشْهِدْتِلْهَا شْهَادَة بَاهْيَة فِي حْضُورْ بَرْشَة شْهُودْ. 13وِنْوَصِّيكْ قُدَّامْ اللهْ الِّي يِحْيِي كُلْ شَيْء وْقُدَّامْ المَسِيحْ يَسُوعْ الِّي شْهِدْ أَحْسِنْ شْهَادَة قُدَّامْ بِيلاَطُسْ البُنْطِي، 14إِنِّكْ تْحَافِظْ عْلَى الوْصِيَّة طَاهِرْ مِالعِيبْ وْمَا عْلِيكْشْ لُومْ حَتَّى لِينْ يْجِي اليُومْ الِّي يُظْهُرْ فِيهْ رَبّْنَا يَسُوعْ المَسِيحْ. 15وْهُوَ بَاشْ يُظْهُرْ فِي وَقْتُو.

السَّيِّدْ هَاذَاكَا الِّي هُوَ وَحْدُو مُبَارَكْ،

مَلِكْ المُلُوكْ وْرَبْ الأَرْبَابْ،

16هُوَ وَحْدُو الِّي خَالِدْ،

يُسْكُنْ فِي النُّورْ الِّي مَا يِتْقْرَبْشْ،

حَتَّى بَشَرْ مَا شَافُو وْمُوشْ بَاشْ يْشُوفُو،

لِيهْ الكَرَامَة وِالقُوَّة لِلأَبَدْ. آمِينْ.

17وْيِلْزْمِكْ تْوَصِّي النَّاسْ الغُنْيَا فِي الدِّنْيَا هَاذِي بَاشْ مَا يِتْكَبّْرُوشْ وْمَا يْعَمّْلُوشْ عْلَى الغْنَى الِّي مَا يْدُومِشْ، آمَا يِتْوَكّْلُوا عْلَى اللهْ الِّي يِرْزِقْنَا بِالحَاجَاتْ الِّي نِتْنَعّْمُوا بِيهُمْ الكُلْهُمْ، 18وْبَاشْ يَعْمْلُوا الخِيرْ وِيْكُونُوا غُنْيَا بِالأَعْمَالْ الصَّالْحَة، وْيَعْمْلُوا الخِيرْ بَرْشَة وِيْخَلِّيوْ غِيرْهُمْ يْشَارْكُوهُمْ فِي الخِيرَاتْ مْتَاعْهُمْ. 19وْهَكَّا يِكْنْزُوا لِرْوَاحْهُمْ كَنْزْ كِيفْ سَاسْ لِلمُسْتَقْبَلْ، ويَاخْذُوا الحَيَاةْ الأَبَدِيَّة.

20يَا تِيمُوثَاوُسْ، احْفِظْ الأَمَانَة وْإِبْعِدْ عْلَى الكْلاَمْ الفَارِغْ وِالنِّقَاشْ الزَّايِدْ الِّي النَّاسْ مَاشِي فِي بَالْهُمْ الِّي هُوَ عِلْمْ، 21وِالنَّاسْ الِّي تَبّْعُوهْ بَعْدُوا عْلَى الإِيمَانْ.

نِعْمِةْ اللهْ مْعَاكْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index