Dritarja e kërkimit

Actes 7:43

43Aè gëve pè mwââ mwââlöö i Molok,

Mâ âr̂âwir̂è i bâô Réfan,

Wè, pâr̂â kaxoo-ré, gëve waa cè ke-ve tâ nôô yè-r̂é,

Aè gö yè mâ rhiè-ve xè-i na é ye vèr̂i né Babilona.”»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index