Dritarja e kërkimit

Jean 4:25

25Na bör̂i êr̂ê yè-è na bwè-ré, êr̂ê «Gö tâwai, êr̂ê nè yè wê pwa na Mésia, dèxâ néé-é na Kérisö, nè yè wê pwa na ce, nè yè bör̂i êr̂ê vèa yè-vé pâr̂â kââ wânii.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index