Dritarja e kërkimit

Luc 20:47

47cér̂é paxa yâkëi wêê mwâ i powè pâ jâmé, mâ pwaér̂ö vè mwââ pè bë pèr̂èwîî câwâ xé-r̂é. Nè yè wii yè-r̂é na vi rhôôr̂u ka yè mör̂ö aau.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index