Dritarja e kërkimit

2 Corintios 13:7

7Nukukidi shinankin unanti wakin jatibunda nukun yusian man bechipaiamabiaken jaska nukukidi man shinain nun jawen nuiamaki. Jakia man pe besti jiwenunbun nun matuwen nuikunkainaii. Jaska man jiweabu jau jawa chakabun matu achiyamanun Diosun kushipa nun matu yukaxunkubainaii.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index