Dritarja e kërkimit

2 Tesalonicenses 2

Ɨ tyaj jɨn jamuaꞌreeren tɨꞌɨj uvéꞌnyesij ɨ tavástaraꞌ

1Ajta ijíij, taꞌihuáamuaꞌ, aꞌnáj tɨ uvéꞌnyesij ɨ tavástaraꞌ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen ajta tɨꞌɨj aꞌɨ́ɨn tájsɨɨreꞌsij jujimí, aꞌyaa tu jéehua tyajaꞌmuahuaviij 2siaj quee seequéj tyíꞌmuaꞌajcaj, caxu siajta tyiꞌtáꞌcareꞌen tɨ aꞌtɨ́j jáꞌmuamuarityeꞌej aꞌyan tyiꞌxáataj yee aꞌyaa pu tyinaatéꞌexaaj ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios, tɨ arí atyojoꞌréꞌnyesij aꞌájna ɨ xɨcáaraꞌ tɨ jitzán uvéꞌnyesij ɨ tavástaraꞌ, nusu aꞌyan tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌej yee aꞌyaa mu tyináaꞌixaaj, naꞌríij yee yuꞌxarij nu jaꞌráapij ɨ Pablo tɨ joꞌyúꞌxacaꞌ tɨ jitzán áꞌyuꞌsiꞌij tɨ arí atyojoꞌréꞌnyej aꞌájna xɨcáaraꞌ tɨ jitzán uvéꞌnyesij ɨ tavástaraꞌ. 3Caxu tyiꞌtɨ́j jɨn tyiꞌtáꞌcareꞌen mej mij jamuáacuanamuaj. Jiꞌnye tɨꞌɨj quee xu aꞌájna atyojoꞌréꞌnyej, aꞌyaa pu tyúuxɨeꞌveꞌ tɨ anaquéej huataséjreꞌen ɨ tɨ jájchaꞌɨɨreꞌ ɨ Dios, ajta aꞌájna tɨꞌɨj ajta huataséjreꞌsij aꞌɨ́jna ɨ tɨquee tyiꞌtɨ́j jáꞌastijreꞌ, aꞌɨ́jna ɨ tɨ huaꞌ jitze ajtyámaꞌcan aꞌɨ́ɨmaj ɨ Dios tɨ huaꞌantyipuaꞌrityeꞌsij. 4Aꞌíi pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ huaꞌajchaꞌɨɨreꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ maj ɨ Dios jimi séejreꞌ, aꞌɨ́ɨ pu ajta aꞌyan tyúuxaj tɨ jéetzeꞌ juxɨeꞌveꞌ, ajta ujoꞌtyárutyij u tyeyúuj tzajtaꞌ joꞌmaj yáꞌnaꞌmichej ɨ Dios, aj puꞌij aꞌyan tyuꞌtóosejrataj tɨ aꞌɨ́ɨ aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Dios.

5¿Nyi sequée cheꞌ jamuaꞌreej nyaj aꞌyan tyajamuáaꞌixaa nyatɨꞌɨj aꞌáa joꞌtyávaacaꞌaj jaꞌmua jamuán? 6Siajta ijíij jamuaꞌreej tyiꞌtɨ́j tɨ puɨ́rɨcɨj ɨ tɨquee tyiꞌtáꞌcaa, taꞌaj ij quee huataséjreꞌen aꞌɨ́jna ɨ aꞌtɨ́j, ꞌasta naꞌaj quee atyojoꞌréꞌnyej aꞌnáj tɨ aꞌyan tyaaxáꞌpuɨꞌɨntarej. 7Jiꞌnye aꞌɨ́jna ɨ tɨ avíitzij jɨn jeꞌej puaꞌaj rɨcɨj puꞌríj huatyóochej, aꞌɨ́ɨ puꞌquij áꞌɨtzeereꞌ maj jatyítyej aꞌɨ́jna ɨ tɨ ijíij quee tyiꞌtáꞌcaa. 8Aj puꞌij huataséjreꞌsij aꞌɨ́jna ɨ tɨquee tyiꞌtɨ́j jáꞌastijreꞌ, ajta ɨ tavástaraꞌ Jesús pu jaꞌpuaꞌrityeꞌen ɨ junyúucaa jɨmeꞌ aꞌájna tɨꞌɨj uvéꞌnyej. 9Ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨquee tyiꞌtɨ́j jáꞌastijreꞌ, aꞌɨ́ɨ pu jahuɨɨriaꞌaj taꞌmej ɨ tyiyáaruꞌ, jéehua pu tyiꞌtɨ́j jɨn aꞌyan rɨnyij mej mij tyámuaꞌ tyoꞌtaséj ɨ tyeɨ́tyee, aꞌɨ́j pu jɨn jéehua huáꞌcuanamuan. 10Aꞌyaa pu néijmiꞌi jɨn tyihuáꞌcuanamuan aꞌɨ́ɨjma ɨ tyeɨ́tyee, jiꞌnye camu jaataxɨéꞌvej maj tyáꞌantzaahuatyeꞌen majta jaaxɨéꞌveꞌen ɨ tɨ jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ mej mij aꞌɨ́jna jɨn jaatáaꞌsej ɨ tɨ huóꞌhuɨɨreꞌen. 11Aꞌɨ́j pu jɨn Dios tyiꞌtáꞌcaa tɨ ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een huoꞌcuanamuaj, majta aꞌɨ́j ántzaahuatyeꞌen ɨ tɨ hueꞌtzij puéꞌeen, 12tɨꞌij ɨ Dios puéjtzij huoꞌtáꞌan aꞌɨ́ɨjma ɨ maj quee jaꞌantzaahuaj ɨ tɨ aꞌyan tyiꞌjaꞌyájna, sulu maj aꞌɨ́jna jɨn jutyamuaꞌveꞌej ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een.

Dios pu huaꞌantyíhuoj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tyáꞌtzaahuatyeꞌ tɨꞌij huiꞌrátoonyij

13Tyajta ityáj aꞌyaa tu aꞌnáj tɨnaꞌaj tyéꞌtyojtziꞌreꞌ ɨ Dios jaꞌmua jɨmeꞌ, taꞌihuáamuaꞌ jéehua tu jáꞌmuaxɨeꞌveꞌ ɨ tavástaraꞌ jimi, jiꞌnye Dios pu jamuaꞌantyíhuoo siaj sij muaꞌaj aꞌɨ́ɨn puéꞌeenyeꞌ ɨ tɨ anaquéej huóꞌhuɨɨreꞌen, aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tɨ aꞌɨ́ɨn tyámuaꞌ jamuáaruuj ɨ ju júuricamej jɨmeꞌ siatɨꞌɨj jaꞌantzaahuaj ɨ tɨ aꞌyan tyiꞌjaꞌyájna ɨ Dios jimi. 14Aꞌyaa pu een jɨmeꞌ ɨ Dios jamuaatajé aꞌɨ́jna jitze maꞌcan ɨ nyúucarij tyaj jamuáaꞌixaa ɨ Cɨríistuꞌ jitze maꞌcan, tɨꞌij aꞌyan tyajamuáacɨꞌtyij siaj aꞌáa jaꞌséeriaꞌaj xáꞌraꞌnyij jamuán ɨ tavástaraꞌ Jesús ɨ tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen.

15Aꞌɨ́j xu jɨn taꞌihuáamuaꞌ tyámuaꞌ eenyeꞌ ɨ jutzájtaꞌ, siajta quee yóꞌhuaꞌnan jeꞌej tyaj tyajamuaamuáꞌtyej nusu ɨ tyaj jamuáaꞌixaa ɨ yuꞌxarij jitze. 16Cheꞌ aꞌɨ́ɨn chaꞌtánaꞌaj ɨ Cɨríistuꞌ ajta ɨ Dios ɨ maj taaxɨéꞌvej majta tyámuaꞌ tyitaatyéeje, tyej tyij jimi tyiꞌijchóꞌveꞌej, 17micheꞌ aꞌɨ́ɨn jamuaatáꞌcaꞌnyistiꞌ ɨ jaꞌmuaxɨéjnyuꞌcaa tzajtaꞌ, majta tyámuaꞌ jamuáaꞌuurej siaj sij aꞌnáj tɨnaꞌaj tyámuaꞌ rɨjcaj siajta aꞌɨ́j xajtaj ɨ tɨ xáꞌpuɨꞌ.