Dritarja e kërkimit

Marqqoossa 14:25

25Taani hinttenttoo tumuwaa oday; taani Xoossaa kawutethaan ooratha woyiniyaa eessaa ushana gallassay gakkanaw, laa7enthuwaa ha woyiniyaa eessaa ubbakka ushikke” yaageedda.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index