Dritarja e kërkimit

Matthieu 18

Ké nan á è doo ke bò dum madennge wa?

(An-in Marc 9.33-37; Luc 9.46-48 tɔ)

1Kêm kàdenn’t nè nga njékuwe-gir-Jésuge reei rann’t deji nin edi nè:

– Ké nan á è doo ke bò dum madennge kêm Konɓee ke danrán wa?

2Jésu ɓar ngonn ke dap bè unde’n dann de’t ede nè:

3– Kerɔte kuwe, man m’ede sei ndàt, ke nè á i turi hal si, i teli i tooi asinan se ngannge ke dap-dap lé ɓaa, a ulei dè si kêm Konɓee ke danrán ndan lé. 4Nanan ke ule dè’n tite ngonn ke dap nè ɓaa, è nè á à è doo ke à dum dè madennge kêm Konɓee ke danrán. 5Doo ke uwe ngonn karé ke dap tite njè ke nè ke rann’t se ri’m man ɓaa, è man kuwe á uwe’m ke rann’t non.

Tà ke ɔje dè ra doo madi kade oso dann kaiya’t

(An-in Marc 9.42-48; Luc 17.1-2 tɔ)

6Nanan ke tel ra’n ke jig tuge nja ngonn karé dann njé ke undei kêm de dèm’t ade oso dann kaiya’t ɓaa, è soo’t le tɔ́ kuberi mbal ke bò kɔbenn’t ɓita kunn’n kile’n dunge ba-bò’t kade ndui mann wei kɔke. 7Sei dooge ke njé tel jig tuge nja madesige kade osoi dann kaiya’t nga, a an-in ɓai! Gar-gar nyange ke à tugei dooge jig’t kade osoi dann kaiya’t à tooi dè nang nè. Nè doo ke njè kunde gir nyange nè nga, à an ɓai! 8Ke nè á jii éké njai à tugei jig’t le kade oso dann kaiya’t ɓaa, i tuge’n i gang’n ile’n heb. Kawi loo ndikumgajer se non se meti nga, è soo’t dum kade d’ilei se jii éké njai joo mbak dann por ke tò sár se non. 9Ke nè á kumi karé à tugei jig’t le kade oso dann kaiya’t ɓaa, uwe’n ɓarak ɔr’n ile’n mbeng kɔke. Kawi loo ndikumgajer se non se kumi karé nga, è soo’t dum kade d’ilei se kumi joo mbak loo ke tur’t, dann por’t.

Gostà ke ɔje dè kon bate ke ndem

(An-in Luc 15.3-7 tɔ)

10An-in! tá nè a kin-in nedi ngonn karé bè dann madennge’t nè. Man m’ede sei titeke dooge le de ke danrán ndai tàkum Baa ke ndi danrán ndêrm se ndɔ karé-karé malang tede tà le de. 11Man ke m’ee Ngonn doo nga, m’ ree le tel se njé ke kété ndemi osoi kɔke ke ra Nube’t. 12Ké tà ri á sei giri dè tà’t nè nga wa? Doo karé aw se kon batege aru karé. Kon bate ke karé ndem dann madege’t. Ké doo nè nga à inye njé ke kɔr-jisɔ-jimi-gidé-jisɔ-jimi nè dè mbal’t le kaw sang kon bate ke ndem nga lé wa? 13Kerɔte kuwe, man m’ede sei ndàt, loo ke è doo nè nga aw sár inge’n ɓaa, ra’n à nel’n ngain dè kon bate ke karé’t nè dum gute njé ke kɔr-jisɔ-jimi-gidé-jisɔ-jimi ke ndemi lé nè nga. 14E titeke bè tàkum Nube Bɔ si ke ndi danrán. E ndige kade ngonn karé bè dann madennge’t nè nga ndem oso kɔke lé.

Tà ke ɔje dè ngokon jéi karé ke ra majelé

15Ke nè á ngokoin ra majelé ɓaa aw inge’n se kar’n, i tɔje’n majelé le’n ke ra ade kum’n gang dè’t. Loo ke è oo tà lei ɓaa, i inge ngokoin ɓá. 16Nè loo ke è mbate koo tà lei ɓaa, i tel aw se doo karé éké joo sei inge’n. Ke nè á tà le njékɔrgotàge joo éké mute aw go nan’t ɓaa, è ke nè kuwe ase gɔl nyan malang. 17Ke nè á è mbate koo tà le dooge nè nga ɓai ɓaa, aw ede tà’n njékebenange le Nube. Ke nè á njékebenange le Nube kuwe è mbate koo tà le de ɓai ɓaa, maje kade an’n tite doo ke ger Nube lé a, ke njètaa tir karè a tɔ.

18Kerɔte kuwe, man m’ede sei ndàt, nyan malang ke sei ɔgi ra dè nang nè nga, Nube à ɔge tɔ. Nyan malang ke sei inyei loo adi dooge rai dè nang nè nga, Nube à inye loo kade dooge rai tɔ.

19Kerɔte kuwe, man m’tel m’ede sei ɓai, ke nè á dooge joo dann si’t dè nang nè umi tà le de nan’t le deji nyan ke bain-bain géa, Bɔ’m ke ndi danrán à ade de nyan nè nga kuwe. 20Kerɔte kuwe, loo ke dooge joo éké mute kebi nan se ri’m ɓaa, m’ee dann de’t non.

Gostà ke ɔje dè ngonn njèndi ke ade kêm’n tin mbit dè madenn’t lé

21Pierre ree ra Jésu’t deje’n ede nè:

– Kuwe-ɓee, ke nè á ngokon’m ra se’m majelé ɓaa, ké m’a m’ade kêm’m à tin mbit dènn’t nja kandang wa? Ké m’a m’ade kêm’m tin mbit dènn’t sár nja ji sejimute wa?

22Jésu tel ile’n dè’t ede nè:

– Man m’edi m’ede nè i a kade kêmi tin mbit dènn’t nja ji sejimute bere lé, nè sár nja kɔr-ji sejimute nja ji sejimute. 23Gir’n ke nè á, Konɓee ke danrán nga tò asenan se ngar karé bè ke ndige kade ngann njéndige le’n mbɔji go nyange le’n ke um ji de’t adi oo. 24Loo ke ngar unn gir mbɔji go nyange le’n nga ɓaa, d’uwe ngonn njèndi le’n karé ke kure le’n tò dènn’t ase sak aru dɔg loo kɔr-mute dé ree se’n rann’t. 25Nè titeke ngonn njèndi nè aw se nar ke le kuge’n kure nè nga dènn’t lé ɓaa, kuwe’n ngar unn ndu’n le kade d’ige’n se dinye le’n, se ngannenge a, se nyankinge’n bere mbak le kuge’n kure ke tò dènn’t. 26Ngonn njèndi nè nga ɔse keje’n nang non ngar’t le’n ndête’n ede nè: «Ile kêmi pon dèm’t ɓaa, man m’ugei kure lei ke tò dèm’t nga ndát-ndát ɓai.» 27Ngar an kumtondoo le ngonn njèndi nè nga. E ɔr kure le’n ke tò dènn’t nga, se girson’n bere mbak inye’n ade aw dè’n pal. 28Loo ke ngonn njèndi nè unde loo tee nata ɓaa, è dar njèmade kule le’n karé ke kure le’n tò dènn’t asekum nar kule ke ndɔ aru karé deĵ. E oso kɔbenn’t uwe’n ade kum’n nda ngengeng. E ede’n ede nè: «Gar-gar, uge’m kure le’m ke tò dèi’t nga ɗarinè kuwe.» 29Njèmade kule le ngonn njèndi nè nga ɔse keje’n nang nonn’t ndête’n ede nè: «Ile kêmi pon dèm’t ɓaa, m’a m’ugei kure lei ke tò dèm’t nga ɓai.» 30Nè ngonn njèndi nè nga mbate njing, taɓai aw se made’n nè ade d’ile’n dangai’t sár kade uge’n kure le’n ke tò dènn’t nga ɓita. 31Loo ke ngann njéndi madennge an-in nyan ke è ra nè nga bè ɓaa, wong ase de nák ade awi ɔri ser nyan malang ke tee adi kuwe de oo. 32Loo ke kuwe de oo tà nè nga bè ɓaa, è ade dé ɓar ngonn njèndi le’n nga, ede’n ede nè: «I i ngonn njèndi ke majelé. Kété m’ɔr kure le’m dèi’t se girson’n bere tede i ndête’m ɓɔk-ɓɔk. 33Né riri géa, ké asekum kan kumtondoo le njèmade kule lei titeke ndɔ ke m’an’n kumtondoo lei nga lé tɔ wa?» 34Wong ase kuwe ngonn njèndi nè nga nák ade uwe’n ule’n ji njé ra dooge manrin’t sár le kade uge kure ke tò dènn’t nga ndát-ndát ɓita.

35Jésu ede de ede nè:

– Ke nè á nanan dann si’t ade kêm’n tin mbit dè ngokonn’t se kêmnda káng lé ɓaa, Bɔ’m ke danrán géa à ra se’n titeke bè kuwe tɔ.

Gulei New Testament

©Alliance Biblique du Tchad, 2004

More Info | Version Index