Dritarja e kërkimit

Galesia 1:11

E Pol e mar butun aposol u teka

11A ma tsi hahatoulana i tar, alia e hatei ragi limiu, u Bulungana u Niga tu hatuts rilia alimiu e ma butu meia turu katun tun. E moa.