Dritarja e kërkimit

Matiu 4:21

21Ba nonei e gamon la lelina me tarena u taina u mun toulana ere Jemis mere Jon, a hinpien tere Sebedi. Nori i kaia tara tsi tolala i taren ba te suge ier u abe i taren, ba nonei e ngö ranen e gi la gono meien.