Dritarja e kërkimit

Matiu 9:18

A pien tahol tara tson pepeito na tahol te hasebeleia turu hasobu tere Iesu

(Mak 5:21-43, Luk 8:40-56)

18Poata te hatei noa reien e Iesu a ka teka, ba toa tson pepeito turu Jiu e tasu nama me hatukunna i matanen me poiena, “A pien tahol i tar e mate lala. Kaba lö go na hatakopo a limamulö i tanen ba nonei te niga pouts nou ba te toatoana.”