Dritarja e kërkimit

NaIpru gail 10:10

10Ale husur aYesu Kristo togol nǝsa aGot tolǝŋoni nǝboŋ totutumav hǝn niben gabag, len na-tutumav-vǝha-sual-an tovi namǝkot, aGot igol datunor len nǝhon, datovi esan sǝb̃on.