Dritarja e kërkimit

2 Timoteo 2:19

19Peru Nina ne, cavejña me ngu cjuatacun xi hatuxa cjuaquixi, xi tsajin yo cuma tsinguetsun rë. Hacuaha jo cjua rë Nina xi hatuxa cjuaquixi. Ngu ne, chja cuitjin: “Nai naja ne, vëë me jarë xuta xi tsëhë me”; ngu nga ne, chja cuitjin: “Yëjë ni xuta xi chja me xi ladu rë Nai naja me ne, meje rë xi catiyujuxin me tsëhë cjuatsehen.”