Dritarja e kërkimit

Hacutjin Casahmi Apóstol 11:11

11Hya xi camá ne, ha tu ñahñu cafehe jyan xihin ndihya hiscan xi tejña. Hisca nandya Cesarea casatëxa rë xihin jan xi canduvatjengui ná.