Dritarja e kërkimit

Juan 3:16

16“Su kayi ebpuun te rekelà ne limù te Eleteala rut te langun ne menge etew kayi te ampew te dunya ne warà din ingkenuhuni ke budtung ne anak din, ugaid ne midsuhù din te ebpatey riyà te pinebelavag ne kayu su apey langun te ebperetiyaya kandin ne kenà edusaan te Eleteala ugaid ne ebpeketelimà dan te umur ne warà edtemanan din.