Dritarja e kërkimit

Luka 11:38

38Wangiyeboc ye moleine mi suwelu moc sugu nosing nonogale aime Farisaiodi yogo nganilu kwatackemebac,

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index