Dritarja e kërkimit

1 โครินธ์ 14

เปาโล​สอน​เรื่อง​ก๋าน​อู้​ภาษา​อื่นๆ

1หื้อ​ฮิ​เยียะ​ต๋าม​ความ​ฮัก​จาอี้ กับ​หื้อ​ตั้งใจ๋​ตี้​จะ​ใค่​ได้​ของ​ประทาน​ฝ่าย​พระวิญญาณ โดย​เฉพาะ​ก๋าน​บอก​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า 2ย้อน​ว่า​คน​ตี้​อู้​ภาษา​อื่นๆ​นั้น บ่ได้​อู้​กับ​คน แต่​อู้​กับ​พระเจ้า ย้อน​ว่า​บ่มี​ใผ​เข้าใจ๋ สิ่ง​ตี้​เขา​อู้​เป๋น​ข้อ​ล้ำเลิ็ก​เซิ่ง​อู้​โดย​พระวิญญาณ 3แต่​คน​ตี้​บอก​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า​นั้น อู้​กับ​คน​เปื้อ​หื้อ​หมู่​เขา​จ๋ำเริญ​ใน​ความ​เจื้อ กับ​หื้อ​ก๋ำลังใจ๋​ตึง​ปลอบใจ๋​คน​หมู่​นั้น 4คน​ตี้​อู้​ภาษา​อื่นๆ​นั้น​ได้ ก็​เยียะ​หื้อ​ตั๋ว​เก่า​จ๋ำเริญ​ขึ้น แต่​คน​ตี้​บอก​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า​นั้น​เยียะ​หื้อ​คริสตจักร​จ๋ำเริญ​ขึ้น 5ข้าพเจ้า​ใค่​หื้อ​หมู่​ต้าน​กู้​คน​อู้​ภาษา​อื่นๆ​ได้ แต่​นัก​เหลือ​นั้น ข้าพเจ้า​ใค่​หื้อ​หมู่​ต้าน​กู้​คน​บอก​ถ้อยกำ​ตี้​มา​จาก​พระเจ้า​ได้ ย้อน​ว่า​คน​ตี้​บอก​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า​ก็​มี​ประโยชน์​นัก​เหลือ​คน​ตี้​อู้​ภาษา​อื่นๆ​ได้ นอกจาก​จะ​มี​คน​แป๋​กำ​อู้​หมู่​นั้น​หื้อ​ฟัง เปื้อ​จะ​ได้​จ้วย​หื้อ​คริสตจักร​จ๋ำเริญ​ขึ้น

6แต่​ปี้น้อง​ตังหลาย​เหย ถ้า​ข้าพเจ้า​มา​หา​ต้าน​แล้ว​อู้​ภาษา​อื่นๆ จะ​มี​ประโยชน์​อะหยัง นอกจาก​ข้าพเจ้า​จะ​มา​บอก​สิ่ง​ตี้​พระเจ้า​เปิดเผย​หื้อ​ฮู้ กาว่า​หื้อ​ความ​ฮู้​พิเศษ กาว่า​อู้​ถ้อย​กำ​ตี้​มา​จาก​พระเจ้า กาว่า​กำ​สั่ง​สอน​ของ​พระเจ้า 7แม้​แต่​สิ่ง​ตี้​บ่มี​จีวิต​ตี้​เยียะ​หื้อ​เกิด​เสียง​ได้ อย่าง ขลุ่ย กาว่า พิณ ถ้า​เล่น​เสียง​บ่ชัด คน​ฟัง​จะ​ฮู้​ได้​จาใด​ว่า​เล่น​เพลง​อะหยัง​อยู่ 8ถ้า​คน​เป่า​แก​เป่า​เสียง​บ่ดี ใผ​จะ​เกียม​ตั๋ว​ฮบ​กั๋น​ได้ 9ก็​อย่าง​เดียว​กั๋น ถ้า​หมู่​ต้าน​บ่ได้​อู้​ภาษา​ตี้​เข้าใจ๋​กั๋น​ได้ คน​ฟัง​จะ​เข้าใจ๋​กำ​อู้​นั้น​ได้​จาใด สิ่ง​ตี้​ต้าน​อู้​นั้น​ก็​จะ​เป๋น​เหมือน​ลม​ปั๊ด​ไป​เหีย 10แต๊ๆ ใน​โลก​นี้​มี​หลาย​ภาษา​นัก​ขนาด แต่​บ่มี​ภาษา​ใด​ตี้​จะ​บ่มี​ความหมาย 11แล้ว​ถ้า​ข้าพเจ้า​บ่เข้าใจ๋​ภาษา​นั้น​ตี้​เขา​อู้​กั๋น ข้าพเจ้า​ก็​เป๋น​เหมือน​คน​ละ​จ้าด​คน​ละ​ภาษา​กั๋น​กับ​คน​ตี้​อู้ กับ​คน​ตี้​อู้​ก็​เป๋น​เหมือน​คน​ละ​จ้าด​คน​ละ​ภาษา​กับ​ข้าพเจ้า​ตวย 12ก็​เหมือน​เดียว​กั๋น​กับ​หมู่​ต้าน เมื่อ​หมู่​ต้าน​กระตือรือร้น​อยาก​จะ​ได้​ของ​ประทาน​จาก​พระวิญญาณ ก็​หื้อ​ฮิ​หา​ของ​ประทาน​ตี้​จะ​จ้วย​คริสตจักร​หื้อ​จ๋ำเริญ​ขึ้น

13จาอั้น คน​ตี้​อู้​ภาษา​อื่นๆ​ได้ ก็​ต้อง​อธิษฐาน​ขอ​หื้อ​ตั๋ว​เก่า​แป๋​ได้​ตวย 14ย้อน​ถ้า​ข้าพเจ้า​อธิษฐาน​เป๋น​ภาษา​อื่นๆ จิตวิญญาณ​ของ​ข้าพเจ้า​อธิษฐาน​อยู่ แต่​ก็​บ่เป๋น​ประโยชน์​กับ​กำกึ๊ด​ของ​ข้าพเจ้า​เลย 15ถ้า​จาอั้น ข้าพเจ้า​จะ​เยียะ​จาใด​ดี ข้าพเจ้า​ก็​จะ​ใจ๊​ตึง​จิตวิญญาณ​ตึง​กำกึ๊ด​ใน​ก๋าน​อธิษฐาน กับ​จะ​ฮ้อง​เพลง​สรรเสริญ​ด้วย​จิตวิญญาณ​กับ​กำกึ๊ด​ตวย 16ย้อน​ถ้า​ต้าน​สรรเสริญ​พระเจ้า​โดย​จิตวิญญาณ​เต้าอั้น แล้ว​คน​ตี้​อยู่​ตวย​บ่เข้าใจ๋ เขา​จะ​อู้​ว่า “อาเมน” กับ​ขอบคุณ​พระเจ้า​ตวย​ได้​จาใด ใน​เมื่อ​เขา​บ่ฮู้​ว่า​ต้าน​อู้​อะหยัง 17เถิงแม้​ว่า​กำ​อธิษฐาน​ขอบคุณ​พระเจ้า​นั้น​จะ​ดี​นัก​ขนาด แต่​ก็​บ่ได้​จ้วย​หื้อ​คน​อื่น​จ๋ำเริญ​ขึ้น 18ข้าพเจ้า​ขอบคุณ​พระเจ้า​ตี้​ข้าพเจ้า​อู้​ภาษา​อื่นๆ​นั้น​ได้​นัก​เหลือ​หมู่​ต้าน 19แต่​ใน​คริสตจักร ข้าพเจ้า​จะ​ใจ๊​กำกึ๊ด​อู้​ห้า​กำ​ตี้​คน​อื่น​เข้าใจ๋​ได้ เปื้อ​สอน​คน​อื่น ก็​ดี​เหลือ​อู้​เป๋น​ภาษา​อื่นๆ​เป๋น​หมื่น​กำ

20ปี้น้อง​ตังหลาย​เหย บ่ดี​กึ๊ด​อย่าง​หละอ่อน​เน่อ ใน​เรื่อง​บ่ดี​ก็​หื้อ​เป๋น​เหมือน​หละอ่อน​หน้อยๆ แต่​ใน​เรื่อง​กำกึ๊ด​หื้อ​กึ๊ด​เหมือน​คน​ตี้​ใหญ่​แล้ว 21ใน​พระคัมภีร์​มี​เขียน​ไว้​ว่า องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​อู้​ว่า

“เฮา​จะ​อู้​กับ​คน​จ้าด​นี้

ผ่าน​ตาง​คน​ต่างจ้าด​ต่าง​ภาษา

กับ​ผ่าน​ตาง​ปาก​ของ​คน​จ้าด​อื่นๆ

แต่​เป๋น​เถิง​ขนาด​นั้น​เขา​ก็​จะ​บ่ยอม​ฟัง​เฮา”

22จาอั้น​ก๋าน​อู้​ภาษา​อื่นๆ ก็​เป๋น​หมายสำคัญ​สำหรับ​คน​ตี้​บ่เจื้อ บ่ใจ้​สำหรับ​ผู้เจื้อ แต่​ก๋าน​บอก​ถ้อยกำ​ตี้​มา​จาก​พระเจ้า​นั้น ก็​สำหรับ​ผู้​ตี้​เจื้อ บ่ใจ้​สำหรับ​คน​ตี้​บ่เจื้อ 23ย้อน​จาอั้น​ถ้า​ผู้เจื้อ​ตึงหมด​มา​จุมนุม​กั๋น แล้ว​ต่าง​คน​ต่าง​อู้​ภาษา​อื่นๆ แล้ว​คน​ตี้​บ่เกย​ฮู้​เรื่อง​พระเจ้า กาว่า​คน​ตี้​บ่ใจ้​ผู้เจื้อ​เข้า​มา หมู่​เขา​จะ​บ่หา​ว่า​หมู่​ต้าน​เป๋น​ผีบ้า​ไป​แล้ว​กา 24แต่​ถ้า​กู้​คน​บอก​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า เมื่อ​คน​ตี้​บ่เจื้อ​กาว่า​คน​ตี้​บ่เกย​ฮู้​เรื่อง​พระเจ้า​เข้า​มา เขา​ก็​จะ​ได้​ฮับ​ก๋าน​ตักเตื๋อน​ใน​บาป​ของ​เขา กับ​เขา​ก็​จะ​ฮู้​ว่า​เขา​ได้​เยียะ​บาป​ต่อ​พระเจ้า​มา​แล้ว ย้อน​สิ่ง​ตี้​ได้ยิน​จาก​หมู่​ต้าน​กู้​คน 25ความ​ลับ​ใน​ใจ๋​ของ​เขา​ก็​จะ​ถูก​เปิดเผย​ขึ้น แล้ว​เขา​จะ​คุก​เข่า​ก้ม​หน้า​ลง​นมัสก๋าน​พระเจ้า​อู้​ว่า “พระเจ้า​อยู่​ต้ามก๋าง​หมู่​ต้าน​แต๊ๆ”

ระเบียบ​ใน​ก๋าน​นมัสก๋าน

26จาอั้น ปี้น้อง​ตังหลาย​จะ​ว่า​จาใด ต๋อน​ต้าน​มา​จุมนุม​กั๋น​เปื้อ​นมัสก๋าน​พระเจ้า คน​นึ่ง​ก็​ฮ้อง​เพลง แหม​คน​ก็​สอน แหม​คน​ก็​เล่า​เรื่อง​ตี้​พระเจ้า​เปิดเผย​หื้อ​เขา แหม​คน​ก็​อู้​ภาษา​อื่นๆ กับ​แหม​คน​ก็​แป๋ หื้อ​เยียะ​กู้​อย่าง​นี้​เปื้อ​หื้อ​กู้​คน​ได้​จ๋ำเริญ​ขึ้น​ใน​ความ​เจื้อ 27ถ้า​จะ​มี​คน​อู้​ภาษา​อื่นๆ​ก็​หื้อ​มี​สัก​สอง​สาม​คน​ก็​ปอ กับ​หื้อ​อู้​เตื้อ​คน แล้ว​หื้อ​มี​คน​นึ่ง​แป๋ 28แต่​ถ้า​บ่มี​ใผ​แป๋​ได้ ก็​บ่ต้อง​หื้อ​ใผ​อู้​ภาษา​นั้น​ออก​มา​ใน​ตี้​จุมนุม หื้อ​เขา​อู้​กับ​พระเจ้า​ใน​ใจ๋​เต้าอั้น 29หื้อ​มี​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​อู้​สอง​สาม​คน​ก็​ปอ กับ​หื้อ​คน​อื่น​ตัดสิน​สิ่ง​ตี้​เขา​อู้​นั้น​ว่า​มา​จาก​พระเจ้า​แต๊​ก่อ 30แต่​ถ้า​พระเจ้า​เปิดเผย​กับ​ใผ​ตี้​นั่ง​อยู่​ตวย​กั๋น​นั้น ก็​หื้อ​คน​ตี้​ก่ำลัง​อู้​นั้น​หยุด​เหีย​ก่อน 31ย้อน​ว่า​หมู่​ต้าน​ตี้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​นั้น​ควร​จะ​อู้​เตื้อ​คน เปื้อ​หื้อ​กู้​คน​ได้​เฮียน​ฮู้​กับ​ได้ฮับ​ก๋ำลังใจ๋ 32ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​สามารถ​บังคับ​จิตวิญญาณ​ของ​เขา​ได้ 33ย้อน​ว่า​พระเจ้า​บ่ได้​เป๋น​พระเจ้า​แห่ง​ความ​วุ่นวาย แต่​เป๋น​พระเจ้า​แห่ง​สันติสุข

อย่าง​ตี้​เป๋น​อยู่​ใน​คริสตจักร​กู้ๆ ตี้ 34หื้อ​หมู่​แม่ญิง​ฟัง​กั๋น​อยู่​เงียบๆ ต๋อน​ตี้​จุมนุม​กั๋น​ใน​คริสตจักร ย้อน​ว่า​หมู่​แม่ญิง​บ่ได้ฮับ​อนุญาต​หื้อ​อู้ แต่​หื้อ​มี​ความ​นอบน้อม​เหมือน​ตี้​มี​เขียน​ไว้​ใน​บท​บัญญัติ 35ถ้า​หมู่​แม่ญิง​ใค่​ฮู้​อะหยัง ก็​หื้อ​เก็บ​ไป​ถาม​ผัว​ตี้​บ้าน ย้อน​ว่า​ก๋าน​ตี้​แม่ญิง​จะ​อู้​ใน​ตี้​จุมนุม​คริสตจักร​นั้น​ก็​เป๋น​เรื่อง​ขาย​ขี้​หน้า

36ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า​เกิด​มา​จาก​หมู่​ต้าน​กา กาว่า​หมู่​ต้าน​เป๋น​หมู่​เดียว​ตี้​พระเจ้า​หื้อ​ถ้อยกำ​กา 37ถ้า​ใผ​กึ๊ด​ว่า​ตั๋ว​เป๋น​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า กาว่า​เป๋น​คน​ตี้​มี​ของ​ประทาน​ฝ่าย​จิตวิญญาณ เขา​ต้อง​ยอมฮับ​ว่า​สิ่ง​ตี้​ข้าพเจ้า​เขียน​มา​นี้​เป๋น​กำสั่ง​จาก​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า 38กับ​ถ้า​ใผ​บ่สนใจ๋​กำสั่ง​นี้ หมู่​ต้าน​ก็​บ่ต้อง​ไป​สนใจ๋​เขา 39จาอั้น ปี้น้อง​ตังหลาย หื้อ​ฮิ​บอก​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า แต่​ก๋าน​อู้​ภาษา​อื่นๆ​ก็​บ่ต้อง​ห้าม​เนาะ 40แต่​หื้อ​เยียะ​กู้​สิ่ง​หื้อ​เหมาะสม​กับ​เป๋น​ระเบียบ