Dritarja e kërkimit

1 ทิโมธี 5:20

20ถ้า​ผู้ปกครอง​คน​ใด​เยียะ​บาป หื้อ​ฮ้อง​เขา​มา​ตักเตื๋อน​ต่อ​หน้า​คน​ตังหลาย​ใน​คริสตจักร เปื้อ​คน​อื่น​จะ​เก๋งกั๋ว