Dritarja e kërkimit

กิจก๋าน 4:16

16“หมู่​เฮา​จะ​เอา​จาใด​กับ​สอง​คน​นี้​ดี​หา ย้อน​คน​ตังหลาย​ตี้​อยู่​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม​ก็​ฮู้​แล้ว​ว่า​สอง​คน​นี้​เยียะ​ก๋าน​อัศจ๋รรย์​ตี้​ยิ่งใหญ่ หมู่​เฮา​จะ​บ่ยอมฮับ​ก็​บ่ได้