Dritarja e kërkimit

ฮีบรู 6:4

4ส่วน​ผู้​ตี้​เกย​อยู่​ใน​ความ​เป่งแจ้ง​ของ​พระเจ้า เกย​ได้​ฮับ​ของ​ประทาน​จาก​พระเจ้า กับ​ได้​มี​ส่วน​ฮ่วม​ใน​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์