Dritarja e kërkimit

ลูก๋า 12:15

15แล้ว​พระองค์​ก็​อู้​กับ​คน​ตังหลาย​ว่า “จง​หละวัง​หื้อ​ละ​เว้น​ก๋าน​โลภ​ตึง​หมด​เหีย ย้อน​ว่า​จีวิต​ของ​คน​เฮา​บ่ได้​ขึ้น​อยู่​กับ​ก๋าน​มี​สิ่ง​ของ​นักๆ”