Dritarja e kërkimit

มาระโก 1:16

พระเยซู​เลือก​สาวก

16ต๋อน​ตี้​พระเยซู​เตียว​ไป​ต๋าม​ฮิม​ฝั่ง​ทะเลสาบ​กาลิลี​อยู่​นั้น ก็​หัน​ใส่​คน​หา​ป๋า​สอง​คน​ปี้น้อง​ก่ำลัง​ต้อด​แห​อยู่ คน​อ้าย​จื้อ​ซีโมน คน​น้อง​จื้อ​อันดรูว์