Dritarja e kërkimit

มัทธิว 13:33

33พระเยซู​ก็​เล่า​กำเผียบ​แหม​เรื่อง​นึ่ง​หื้อ​เขา​ฟัง​ว่า “แผ่นดิน​สวรรค์​เผียบ​เหมือน​เจื๊อ​ผงฟู ตี้​แม่ญิง​คน​นึ่ง​เอา​มา​สูน​กับ​แป้ง​สาม​ถัง เจื๊อ​นั้น​ก็​เยียะ​หื้อ​แป้ง​นั้น​ปุ๊​ขึ้น​ตึง​หมด”