Dritarja e kërkimit

มัทธิว 16:5

เจื๊อ​ของ​หมู่​ฟาริสี​กับ​หมู่​สะดูสี

5เมื่อ​หมู่​สาวก​ของ​พระเยซู​ปา​กั๋น​ข้าม​ไป​แหม​ฟาก​นึ่ง​ของ​ทะเลสาบ​แล้ว หมู่​เขา​ลืม​เอา​เข้าหนมปัง​มา​ตวย