Dritarja e kërkimit

ฟีลิปปี 1:29

29พระเจ้า​ได้​หื้อ​สิทธิ​พิเศษ​นี้​แก่​ต้าน​เปื้อ​พระคริสต์ บ่ใจ้​ก้า​เปื้อ​ต้าน​จะ​เจื้อ​ใน​พระองค์​เต้าอั้น แต่​เปื้อ​ต้าน​จะ​ได้​ทน​ตุ๊ก​ทรมาน​เปื้อ​พระองค์​ตวย