Dritarja e kërkimit

โรม 9:16

16ย้อน​จาอั้น ก๋าน​เลือก​ของ​พระเจ้า​ก็​บ่ได้​ขึ้น​อยู่​กับ​ความ​ต้องก๋าน​กาว่า​ก๋าน​ฮิ​เยียะ​ของ​คน​เฮา แต่​ขึ้น​อยู่​กับ​ความ​เมตต๋า​ของ​พระเจ้า