Dritarja e kërkimit

MOEKLESIA 4

Dikotsi le mekgathatso ya bophelo.

1Ka boela ka lemoha dihloriso tsohle tse etswang tlasa letsatsi, mme ka bona meokgo ya ba hloriswang, ho mpa ho se ya ba tshedisang. Ka nqa ho bahlorisi ba bona, ka bona bothata, ho mpa ho se monamoledi. 2Ka ba ka re: Bafu ba shweleng kgale ba lehlohonolo ho ena le batho ba phelang, ba ntseng ba le teng; 3empa ya ba fetang bohle ka lehlohonolo, ke ya esong ho ka a eba teng le jwalo, ya sa kang a bona ketso tse mpe tse etswang tlasa letsatsi.

4Ke bone hobane mokgathala wohle le mesebetsi yohle e metle ya batho e ntse e hlahisa mona le mohono. Hoo le hona ke lefeela, ke mosebetsi o nyopileng. 5Ya iphuthang matsoho, ya itjang e le yena ke lewatla; 6empa seatla se le seng se tletseng phomolo se molemo ho ena le diatla tse pedi tse tletseng mokgathala le mosebetsi o nyopileng.

7Ka boela ka lemoha lefeela le leng le leng teng tlasa letsatsi. 8Ke motho ya dutseng a nnotshi, ya se nang wa bobedi ho yena, ya se nang leha e le mora, leha e le ngwanabo; leha ho le jwalo, mokgathala wa hae ha o fele, le wona mahlo a hae ha a kgore moruo ... Ke ikgathaletsa mang, mme ke tima moya wa ka lehlohonolo ka baka la mang? Hoo le hona ke lefeela, ke mokgathala o bohloko.

9Ba babedi ba feta a le mong, hobane moputso o motle o teng wa mosebetsi wa bona: 10leha ba ewa, e mong a ka tsona molekane wa hae; athe ya nnotshi o madimabe, leha a ewa, ha a na wa bobedi ya mo tsosang. 11Hape, ha ba babedi ba robala hammoho, ba tla futhumala; ya nnotshi yena a ka futhumala jwang? 12Leha e mong a ka tla tsohela ya nnotshi matla, ha ba le babedi, ba ka mo hlola; le lona leqhwele le meloho e meraro ha le phakise ho kgaoha.

13Mohlankana ya fumanehileng, ha a hlalefile, o feta morena wa leqheku, ya lewatla, ya seng a se na ho eletswa. 14Efela ya jwalo o tlile ho rena, a etswa tlung ya baholehuwa; o ne a hlahile ka bofutsana mmusong wa hae. 15Ke bone bohle ba phelang, ba tsamayang tlasa letsatsi, ha ba latela mohlankana eo ya tshwanetseng ho hlahlama morena boreneng, 16e ne e le setjhaba se sengata, o ne a ba busa kaofela; leha ho le jwalo, ba tlang ho tla kamorao, ba ke ke ba mo thabela; hoo le hona ke lefeela le mosebetsi o nyopileng.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index