Dritarja e kërkimit

Matiu 22:35

35otao nusokare zo Yudara lo ge susu niniro baitai amire sewa nu Yesu etete namu sero ego ine senua awa,