Dritarja e kërkimit

Matalikilo 41:46

46Josefa kali amyaka iili makumi otatwe naakanjila mumilimo kuli-Farao mwami wa-Egepita. Elyo Josefa naakazwa kuli-Farao wakali kuya bweendeenda munyika yoonse ya-Egepita.