Dritarja e kërkimit

ʻEkisotosi 30:34

34¶ Pea naʻe folofola ʻa Sihova kia Mōsese, “Toʻo kiate koe ʻae ngaahi ʻakau nanamu, ʻae sitakiti, mo e ʻonika, mo e kalipeno; ko e ngaahi ʻakau nanamu ni mo e laipeno moʻonia: ke mamafa tatau pe kotoa pē: