Dritarja e kërkimit

Levitiko 14:48

48Pea kapau ʻe haʻu ʻae taulaʻeiki, ʻo mamata ki ai, hili hono ʻaofi ʻae fale, pea vakai, ʻoku teʻeki totolo ʻae mahaki: pea ʻe toki fakahā ʻe he taulaʻeiki ʻoku maʻa ʻae fale, koeʻuhi kuo mahuʻi ʻae mahaki.