Dritarja e kërkimit

Levitiko 4:7

7Pea ʻe ʻai ʻe he taulaʻeiki ʻae toto ki he ngaahi nifo ʻoe feilaulauʻanga namu kakala ʻi he ʻao ʻo Sihova, ʻaia ʻoku ʻi he fale fehikitaki ʻoe kakai: pea ʻe lingi ʻe ia ʻae toto kotoa pē ʻoe pulu ki he tefitoʻi feilaulauʻanga ʻoe feilaulau tutu, ʻaia ʻoku ʻi he matapā ʻoe fale fehikitaki ʻoe kakai.