Dritarja e kërkimit

Nomipā 7:11

11Pea naʻe pehē ʻe Sihova kia Mōsese, “ʻE ʻatu ʻe he houʻeiki ʻenau feilaulau ki he fakatapui ʻoe feilaulauʻanga, ʻo fai taki taha ʻi hono ʻaho.”