Dritarja e kërkimit

Jon 5:3-4

3-4Manih koman a ma këk vös poë varih no a napan to haraꞌ ne a ma vu mët to koroh ne sih. O teꞌ poë varih no a ma moeere to mëtmët, me ro teꞌ kekehoꞌ, me ro teꞌ o tëtënkun.

5A pah teꞌ to koroh non koman a këk vös pamëh, to haraꞌ voh non a mët po 38 kirismas.