Dritarja e kërkimit

Lukas 15:7

7Damikkiyan, in hambuuk baldusa biyaꞌ da isab hantang sin bili-bili nalawaꞌ. Bang in hambuuk baldusa magtawbat na sin dusa niya, magkūg-kuyag tuud in katān ha lawm surgaꞌ. In kakuyagan nila pasal sin tau yan, malabi tuud dayn sin kakuyagan pasal sin kasiyaman-tagsiyam tau mabuntul kunuꞌ, amu in way kunuꞌ pagtawbatan nila.”

Kitab Injil (The New Testament)

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index