Dritarja e kërkimit

Acts 11:23

23Jilajba nyuli langki Yandiyukyurri. Jali wanbiya Barnabas, najba nyuli bukamba yaji jali nyulu yabimba yalungi Kudwanyi. Mirnarrijba nyuli muwa yalungi. Karu nyuli yalunya kudanyu, marda yalimi maruka muwa Jisuskanyi yurrngumba, marda yalimi jungku ngiruka Jisuskanyi, marda yalimi ngayangayijba Jisuskanyi. Nani nyuli milidimba yalunya Barnabaswanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index