Dritarja e kërkimit

Acts 20:21

21Karu ngayi yalunya Jumuku, marda ngurranyimuku. Karu ngayi yalunya, jungku jala balkina yuwana, marda yalimi ngindu yalunginkanyi balkinyi yajinyi. Marda yalimi jila kunybana yuwana. Marda yalimi maruka muwa Kudkanyi marda Jisuskanyi. Marda yalimi kuyu nangangi jangkurr Jisuskanyi. Nani ngayi milidimba yalunya.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index