Dritarja e kërkimit

Matthew 21:8

8Kajamuku yali nangandu Jisusnyina, walkurra muramuku. Yingkamukunyi yali dulaba yalungi danyan, baki yarrijba yali yubalina, nanda yirrikirri jilaykanyi nyulu jumbalana. Ngala yingkamukunyi yali dalyamba wanjirr kurndananyi, baki yarrijba yali wanjirr yubalina. Nani barri yalili yabimba yaji, jalili badajba walkurra mambuka yidambiji yalunya.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index