Dritarja e kërkimit

लूका 16:2

2ती थोसिमा ज्‍यिन्‍दाककी ती मीला कताङ्‍नी दुक सिक्‍यासुङ, ‘ख्‍योरो कोर्ला ङे थोवु दी ताम्‍ङे ति काङ यिन? ख्‍योरे क्‍यावु तेरी ची ति ङला नाङ। तफेन्‍ला ख्‍युरुङ दी लाका कि मुथुपी।’